Yan Lab Team

Wei Yan M.D., Ph.D.
Professor
(775) 784-7765
wyan@med.unr.edu

Current Staff

Post-Docs

 • Shuiqiao Yuan, Ph.D.
 • Daniel Oliver, Ph.D.

Graduates

 • Ying Zhang, M.D.
 • Andrew Schuster, B.A.
 • Zong-liang Chang, M.S.

Undergraduates

 • Connor Riordan

Single-Cell Sequencing Core

 • Core Director: Wei Yan, M.D.,Ph.D.
 • Co-Director: Chong Tang, Ph.D.
 • Technician: Tian Yu, B.Sc.

Alumni

Post-Docs

 • Khursheed Iqbal
 • Jianqiang Bao
 • Yonghai Li
 • Zeili Lei
 • Chanjae Park
 • Jingling Jin

Graduates

 • Nicole Ortogero
 • Jiachen Li
 • Benjamin F. Stump
 • Qiuxia Wu
 • Stephanie Marvis
 • Kristina Coger
 • Jason Michaels
 • Anita Batra
 • "Steven" Rui Song
 • Shouhua Wang
 • Alan O'Doherty
 • Keegan Idler

Undergraduates

 • Ashley Maestas
 • Dickson Luong
 • Logan Pollard
 • Chad Langille
 • Jami Bahney
 • Charles Jose
 • Yvette Hollett
 • Scott Cunningham
 • Danny Villalobos
 • Dora Tafolla
 • David Young
 • Jonathan Cho
 • Dan Nguyen
 • Yumiko Esaki
 • Joo Yean Baek
 • Fiona Kelly
 • Ann de Salvo

Visiting Scholars

 • Jingwen Wu
 • Nanni Peng
 • Qiuping Peng
 • Ye Bi
 • Seung Won Choi
 • Yan Guo
 • Jie Zhang
 • Zhihong Zheng
 • Gang Liu
 • Chun-wun Lu
 • Ysiu-Yen Ma
 • Wuzi Dong
 • Gang Liu